• Kể từ ngày 01/01/2020 tên miền rgame.vn sa-mp.vn sẽ được đổi thành rgame.network

  Bộ luật RGame 2019 : click vào đây để đọc

  Hướng dẫn đăng ký và tải game click tại: đây

  Hướng dẫn trò chơi tại: đây

  Nếu bạn bị kẹt hoặc không thấy ai + server closed connection thì click tại : đây

[27/3/2020] Tổng kết Helper

Trạng thái
Chủ đề đã được đóng (không tiếp nhận thảo luận)

Merritt_McKinney

Thành viên cấp 3
Advisor
Police
Bài viết
1,026
Điểm tương tác
208

Tổng kết Helper
Topic tổng kết dành cho Helper vào 23h tối mỗi ngày. Bao gồm đầy đủ hình ảnh kèm thời gian (F8 + /time) và khoanh tròn tên bản thân.

* Quy định tổng kết:
- Helper phải tổng kết đúng giờ, nếu không đủ chỉ tiêu => Nhận 1 tích, 3 dấu tích tương ứng với 1 warning. Đến 23h sẽ close topic.

* Quy định, mức giờ, chỉ tiêu:
- Helper phải đăng báo cáo để Chief Advisor hoặc những người được giao nhiệm vụ sẽ tổng kết ở đây. Nếu có việc gì không thể báo cáo được thì phải có đơn xin nghỉ phép hoặc xin phép trước với cấp trên nếu không làm đơn ngay được.

Helper - 50 Help

* Mẫu đơn báo cáo:

- Tên IC:
- Chức vụ:
- Thời gian:
- Thành tích trong ngày (F8 + /time. Tính số lần help rồi ghi ra):
 

Bernard_Wilfred

Thành viên năng nổ
VIP Member
Police
Group
Bài viết
2,042
Điểm tương tác
245
- Tên IC: Bernard Wilfred
- Chức vụ: Helper
- Thời gian: 27/3/2020
- Thành tích trong ngày (F8 + /time. Tính số lần help rồi ghi ra): 100
 

Wis_Rodriguez

Thành viên cấp 1
Old-School
VIP Member
Police
Bài viết
212
Điểm tương tác
23
- Tên IC: Wis Rodriguez
- Chức vụ: helper
- Thời gian: 27-3-2020
- Thành tích trong ngày (F8 + /time. Tính số lần help rồi ghi ra): 50
 

Crimson_Hunter

Thành viên mới
Member
Bài viết
67
Điểm tương tác
4
- Tên IC: Crimson Hunter
- Chức vụ: Helper
- Thời gian: 27/3/2020
- Thành tích trong ngày (F8 + /time. Tính số lần help rồi ghi ra): 70
 

Michael_Harden

Thành viên cấp 1
SAAS
Group
Bài viết
128
Điểm tương tác
9
- Tên IC: Michael Harden
- Chức vụ: Helper
- Thời gian: 27/3/2020
- Thành tích trong ngày (F8 + /time. Tính số lần help rồi ghi ra): 70
 

Kwon_Ty

Thành viên cấp 2
News
Group
Bài viết
462
Điểm tương tác
64
- Tên IC: Kwon Ty
- Chức vụ: helper
- Thời gian: 27-3-2020
- Thành tích trong ngày (F8 + /time. Tính số lần help rồi ghi ra): 152
 

Topaz_Horza

Thành viên cấp 2
Police
Group
Bài viết
291
Điểm tương tác
29
- Tên IC: Topaz Horza
- Chức vụ: helper
- Thời gian: 27-3-2020
- Thành tích trong ngày (F8 + /time. Tính số lần help rồi ghi ra): 51
 

Leo_Slayer

Thành viên cấp 3
Medic
Group
Bài viết
1,009
Điểm tương tác
179
- Tên IC: Leo Slayer
- Chức vụ: Helper
- Thời gian: 27/3/2020
- Thành tích trong ngày (F8 + /time. Tính số lần help rồi ghi ra): 106
 

Muscle_Celcius

Thành viên cấp 2
VIP Member
SAAS
Group
Bài viết
688
Điểm tương tác
76
Tên IC: Muscle Celcius
- Chức vụ: Helper
- Thời gian: 27/03/2020
- Thành tích trong ngày (F8 + /time. Tính số lần help rồi ghi ra): 116
 

Bean_Bryant

Thành viên năng nổ
Group
Member
Bài viết
2,297
Điểm tương tác
115
- Tên IC: Bean Bryant
- Chức vụ: Helper
- Thời gian: 3/27/2020
- Thành tích trong ngày (F8 + /time. Tính số lần help rồi ghi ra): 175
 

nguyen_kha

Thành viên cấp 1
Medic
Group
Bài viết
116
Điểm tương tác
22
- Tên IC:Nguyen Kha
- Chức vụ:Helper
- Thời gian:27/3/2020
- Thành tích trong ngày (F8 + /time. Tính số lần help rồi ghi ra): 171
 

Sweet_Madpheal

Thành viên cấp 1
Taxi
Group
Bài viết
174
Điểm tương tác
22
- Tên IC: Sweet Madpheal
- Chức vụ: Helper
- Thời gian: 27/3/2020
- Thành tích trong ngày (F8 + /time. Tính số lần help rồi ghi ra): 108
 

TranQuang_Doan

Thành viên cấp 1
News
Group
Bài viết
167
Điểm tương tác
71
- Tên IC:TranQuang Doan
- Chức vụ:Helper
- Thời gian:27/3/2020
- Thành tích trong ngày (F8 + /time. Tính số lần help rồi ghi ra): 52
 
Trạng thái
Chủ đề đã được đóng (không tiếp nhận thảo luận)

THÔNG TIN CHUNG

RGAME.VN được xây dựng bởi chính các thành viên BQT diễn đàn không chịu trách nhiệm về mọi hành vi, lời nói, tính hợp lệ của nội dung...

LIÊN HỆ

 • Discord
 • FANPAGE

 • Top