• Kể từ ngày 01/01/2020 tên miền rgame.vn sa-mp.vn sẽ được đổi thành rgame.network

  Bộ luật RGame 2019 : click vào đây để đọc

  Hướng dẫn đăng ký và tải game click tại: đây

  Hướng dẫn trò chơi tại: đây

  Nếu bạn bị kẹt hoặc không thấy ai + server closed connection thì click tại : đây

[15/01/2020] Tổng Kết Helper

Trạng thái
Chủ đề đã được đóng (không tiếp nhận thảo luận)

tony_chopper

Thành viên năng nổ
VIP Member
Advisor
Police
Bài viết
1,956
Điểm tương tác
283
Tổng kết Helper
Topic tổng kết dành cho Helper vào 23h tối mỗi ngày. Bao gồm đầy đủ hình ảnh kèm thời gian (F8 + /time) và khoanh tròn tên bản thân.

* Quy định tổng kết:
- Helper phải tổng kết đúng giờ, nếu không đủ chỉ tiêu => Nhận 1 tích, 3 dấu tích tương ứng với 1 warning. Đến 23h sẽ close topic.

* Quy định, mức giờ, chỉ tiêu:
- Helper phải đăng báo cáo để Chief Advisor hoặc những người được giao nhiệm vụ sẽ tổng kết ở đây. Nếu có việc gì không thể báo cáo được thì phải có đơn xin nghỉ phép hoặc xin phép trước với cấp trên nếu không làm đơn ngay được.

Helper - 20 Help

* Mẫu đơn báo cáo:
- Tên IC:
- Chức vụ:
- Thời gian:
- Thành tích trong ngày (F8 + /time. Tính số lần help rồi ghi ra):​
 

Thien_Le

Thành viên cấp 2
VIP Member
Group
Bài viết
535
Điểm tương tác
54
- Tên IC: Thien Le
- Chức vụ: Helper
- Thời gian: 15/1/2020
- Thành tích trong ngày (F8 + /time. Tính số lần help rồi ghi ra): 21
 

Tony_Ryders

Thành viên nổi tiếng
Police
Group
Bài viết
3,217
Điểm tương tác
217
- Tên IC: Tony Ryders
- Chức vụ: Helper
- Thời gian: 15/1/2020
- Thành tích trong ngày (F8 + /time. Tính số lần help rồi ghi ra): 20
 

Andrew_Richard

Thành viên cấp 3
Police
Group
Bài viết
737
Điểm tương tác
54
- Tên IC: Andrew Richard
- Chức vụ: Helper
- Thời gian: 15/1/2020
- Thành tích trong ngày (F8 + /time. Tính số lần help rồi ghi ra): 20
 

Andreas_Ken

Thành viên cấp 2
Police
Group
Bài viết
472
Điểm tương tác
53
- Tên IC: Andreas Ken
- Chức vụ: Helper
- Thời gian: 15/1/2020
- Thành tích trong ngày (F8 + /time. Tính số lần help rồi ghi ra): 20
 

Peter_Dennis

Thành viên cấp 2
Taxi
Group
Bài viết
328
Điểm tương tác
33
- Tên IC: Peter Dennis
- Chức vụ: Helper
- Thời gian: 15/1/2020
- Thành tích trong ngày (F8 + /time. Tính số lần help rồi ghi ra): 20
 

hang_teddy

Thành viên cấp 3
Police
Group
Bài viết
1,122
Điểm tương tác
159
- Tên IC:Hang Teddy
- Chức vụ:Helper
- Thời gian:15/1/2020

- Thành tích trong ngày (F8 + /time. Tính số lần help rồi ghi ra): 25
 

Khang_Sebastian

Thành viên mới
VIP Member
Police
Group
Bài viết
70
Điểm tương tác
9
- Tên IC: Khang Sebastian
- Chức vụ: Helper
- Thời gian: 15/1/2020
- Thành tích trong ngày (F8 + /time. Tính số lần help rồi ghi ra): 20
 

Jack_Frost

Thành viên cấp 2
Taxi
Group
Bài viết
291
Điểm tương tác
64
- Tên IC: Jack Frost
- Chức vụ: Helper
- Thời gian: 15/1/2020
- Thành tích trong ngày (F8 + /time. Tính số lần help rồi ghi ra): 20
 
Trạng thái
Chủ đề đã được đóng (không tiếp nhận thảo luận)

THÔNG TIN CHUNG

RGAME.VN được xây dựng bởi chính các thành viên BQT diễn đàn không chịu trách nhiệm về mọi hành vi, lời nói, tính hợp lệ của nội dung...

LIÊN HỆ

 • Discord
 • FANPAGE

 • Top