• Kể từ ngày 01/01/2020 tên miền rgame.vn sa-mp.vn sẽ được đổi thành rgame.network

  Bộ luật RGame 2019 : click vào đây để đọc

  Hướng dẫn đăng ký và tải game click tại: đây

  Hướng dẫn trò chơi tại: đây

  Nếu bạn bị kẹt hoặc không thấy ai + server closed connection thì click tại : đây

[11/9/2019] Tổng Kết Helper

Trạng thái
Chủ đề đã được đóng (không tiếp nhận thảo luận)

Charlie_Paulx

Thành viên năng nổ
News
Group
Bài viết
2,781
Điểm tương tác
606

Tổng kết Helper

Topic tổng kết dành cho Helper vào tối mỗi ngày. Bao gồm đầy đủ hình ảnh kèm thời gian (F8 + /time) và khoanh tròn tên bản thân càng tốt.
* Quy định tổng kết:
- Helper phải tổng kết đúng giờ, nếu không đủ chỉ tiêu => Nhận 1 tích, 3 dấu tích tương ứng với 1 warning. Đến 24h sẽ close topic.

* Quy định, mức giờ, chỉ tiêu:
- Helper phải đăng báo cáo để Chief Advisor hoặc những người được giao nhiệm vụ sẽ tổng kết ở đây. Nếu có việc gì không thể báo cáo được thì phải có đơn xin nghỉ phép (theo quy định bên dưới).

Helper: 50 Help.
* Mẫu đơn báo cáo:
- Tên IC:
- Chức vụ:
- Thời gian:
- Thành tích trong ngày (F8 + /time. Tính số lần help rồi ghi ra):
 

Ngo_BaKhaa

Thành viên cấp 2
Advisor
News
Bài viết
693
Điểm tương tác
109
- Tên IC: Ngo KhaBanh
- Chức vụ: Helper
- Thời gian: 11/9/2019
- Thành tích trong ngày (F8 + /time. Tính số lần help rồi ghi ra):
50
 

HieuMinh_Pham

Thành viên cấp 3
Taxi
Group
Bài viết
929
Điểm tương tác
135
- Tên IC: HieuMinh Pham
- Chức vụ: helper
- Thời gian: 11/9/2019
- Thành tích trong ngày (F8 + /time. Tính số lần help rồi ghi ra):
20
 

Shadow_Smith

Thành viên cấp 3
Advisor
Police
Bài viết
722
Điểm tương tác
81
- Tên IC: Shadow Smith
- Chức vụ: Helper
- Thời gian: 11/9/2019
- Thành tích trong ngày (F8 + /time. Tính số lần help rồi ghi ra):
62
 

Young_Thug

Thành viên cấp 2
Group
Member
Bài viết
405
Điểm tương tác
29
- Tên IC: Young_Thug
- Chức vụ: Helper
- Thời gian: 11/09/2019
- Thành tích trong ngày (F8 + /time. Tính số lần help rồi ghi ra):
50
 

Blake_William

Thành viên cấp 2
Advisor
Police
Bài viết
589
Điểm tương tác
76
- Tên IC: Blake William
- Chức vụ: Helper
- Thời gian: 11/09/2019
- Thành tích trong ngày (F8 + /time. Tính số lần help rồi ghi ra):
50
 

Guilherme_Borges

Thành viên cấp 2
Group
Member
Bài viết
308
Điểm tương tác
107
- Tên IC: Guilherme Borges
- Chức vụ: Helper
- Thời gian: 11/09/2019
- Thành tích trong ngày (F8 + /time. Tính số lần help rồi ghi ra):
60
 

Hai_Bosss

Thành viên cấp 1
VIP Member
Taxi
Group
Bài viết
116
Điểm tương tác
3
- Tên IC: Hai Bosss
- Chức vụ: Helper
- Thời gian: 11/9/2019
- Thành tích trong ngày (F8 + /time. Tính số lần help rồi ghi ra):
160
 
Trạng thái
Chủ đề đã được đóng (không tiếp nhận thảo luận)

THÔNG TIN CHUNG

RGAME.VN được xây dựng bởi chính các thành viên BQT diễn đàn không chịu trách nhiệm về mọi hành vi, lời nói, tính hợp lệ của nội dung...

LIÊN HỆ

 • Discord
 • FANPAGE

 • Top