• Kể từ ngày 01/01/2020 tên miền rgame.vn sa-mp.vn sẽ được đổi thành rgame.network

  Bộ luật RGame 2019 : click vào đây để đọc

  Hướng dẫn đăng ký và tải game click tại: đây

  Hướng dẫn trò chơi tại: đây

  Nếu bạn bị kẹt hoặc không thấy ai + server closed connection thì click tại : đây

Lưu trữ

 • Locked
 • Chủ đề ưu tiên
2
Lượt trả lời
33
Lượt xem
3K
 • Locked
 • Chủ đề ưu tiên
2 3
Lượt trả lời
42
Lượt xem
2K
Lượt trả lời
71
Lượt xem
3K
Lượt trả lời
419
Lượt xem
13K
 • Locked
 • Chủ đề ưu tiên
6 7 8
Lượt trả lời
142
Lượt xem
6K
Lượt trả lời
15
Lượt xem
708
 • Locked
 • Chủ đề ưu tiên
Lượt trả lời
57
Lượt xem
2K
 • Locked
 • Chủ đề ưu tiên
Lượt trả lời
31
Lượt xem
1K
 • Locked
 • Chủ đề ưu tiên
Lượt trả lời
65
Lượt xem
3K
 • Locked
 • Chủ đề ưu tiên
Lượt trả lời
86
Lượt xem
6K
Lượt trả lời
75
Lượt xem
2K
Lượt trả lời
82
Lượt xem
3K
Lượt trả lời
61
Lượt xem
2K
 • Locked
 • Chủ đề ưu tiên
Lượt trả lời
113
Lượt xem
5K
Lượt trả lời
68
Lượt xem
2K
Lượt trả lời
23
Lượt xem
2K
 • Locked
 • Chủ đề ưu tiên
Lượt trả lời
61
Lượt xem
2K
 • Locked
 • Chủ đề ưu tiên
4 5 6
Lượt trả lời
117
Lượt xem
5K
 • Locked
 • Chủ đề ưu tiên
Lượt trả lời
131
Lượt xem
4K
Lượt trả lời
20
Lượt xem
1K
Deleted member 14306
 • Locked
 • Chủ đề ưu tiên
Lượt trả lời
0
Lượt xem
314
Deleted member 14306
 • Locked
 • Chủ đề ưu tiên
Lượt trả lời
9
Lượt xem
462
 • Locked
 • Chủ đề ưu tiên
Lượt trả lời
0
Lượt xem
371
Deleted member 14306
Lượt trả lời
14
Lượt xem
415
Lượt trả lời
5
Lượt xem
312
Lượt trả lời
4
Lượt xem
240
Lượt trả lời
22
Lượt xem
542
Lượt trả lời
3
Lượt xem
221
Lượt trả lời
14
Lượt xem
487
Lượt trả lời
98
Lượt xem
3K
Lượt trả lời
14
Lượt xem
486
Lượt trả lời
2
Lượt xem
129
Lượt trả lời
33
Lượt xem
1K
Lượt trả lời
4
Lượt xem
266
Deleted member 14306
Lượt trả lời
45
Lượt xem
2K
Lượt trả lời
1
Lượt xem
77
Lượt trả lời
59
Lượt xem
1K
Deleted member 14306

THÔNG TIN CHUNG

RGAME.VN được xây dựng bởi chính các thành viên BQT diễn đàn không chịu trách nhiệm về mọi hành vi, lời nói, tính hợp lệ của nội dung...

LIÊN HỆ

 • Discord
 • FANPAGE

 • Top