• Kể từ ngày 01/01/2020 tên miền rgame.vn sa-mp.vn sẽ được đổi thành rgame.network

  Bộ luật RGame 2019 : click vào đây để đọc

  Hướng dẫn đăng ký và tải game click tại: đây

  Hướng dẫn trò chơi tại: đây

  Nếu bạn bị kẹt hoặc không thấy ai + server closed connection thì click tại : đây

Lưu trữ

 • Locked
 • Chủ đề ưu tiên
2
Lượt trả lời
33
Lượt xem
2K
 • Locked
 • Chủ đề ưu tiên
2 3
Lượt trả lời
42
Lượt xem
2K
Lượt trả lời
71
Lượt xem
3K
Lượt trả lời
419
Lượt xem
12K
 • Locked
 • Chủ đề ưu tiên
6 7 8
Lượt trả lời
142
Lượt xem
6K
Lượt trả lời
15
Lượt xem
639
 • Locked
 • Chủ đề ưu tiên
Lượt trả lời
57
Lượt xem
2K
 • Locked
 • Chủ đề ưu tiên
Lượt trả lời
31
Lượt xem
1K
 • Locked
 • Chủ đề ưu tiên
Lượt trả lời
65
Lượt xem
3K
 • Locked
 • Chủ đề ưu tiên
Lượt trả lời
86
Lượt xem
6K
Lượt trả lời
75
Lượt xem
2K
Lượt trả lời
82
Lượt xem
2K
Lượt trả lời
61
Lượt xem
2K
 • Locked
 • Chủ đề ưu tiên
Lượt trả lời
113
Lượt xem
4K
Lượt trả lời
68
Lượt xem
2K
Lượt trả lời
23
Lượt xem
2K
 • Locked
 • Chủ đề ưu tiên
Lượt trả lời
61
Lượt xem
2K
 • Locked
 • Chủ đề ưu tiên
4 5 6
Lượt trả lời
117
Lượt xem
5K
 • Locked
 • Chủ đề ưu tiên
Lượt trả lời
131
Lượt xem
4K
Lượt trả lời
20
Lượt xem
1K
Deleted member 14306
 • Locked
 • Chủ đề ưu tiên
Lượt trả lời
0
Lượt xem
296
Deleted member 14306
 • Locked
 • Chủ đề ưu tiên
Lượt trả lời
9
Lượt xem
424
 • Locked
 • Chủ đề ưu tiên
Lượt trả lời
0
Lượt xem
339
Deleted member 14306
Lượt trả lời
14
Lượt xem
364
Lượt trả lời
5
Lượt xem
292
Lượt trả lời
4
Lượt xem
230
Lượt trả lời
22
Lượt xem
527
Lượt trả lời
3
Lượt xem
199
Lượt trả lời
14
Lượt xem
434
Lượt trả lời
98
Lượt xem
2K
Lượt trả lời
14
Lượt xem
457
Lượt trả lời
2
Lượt xem
111
Lượt trả lời
33
Lượt xem
914
Lượt trả lời
4
Lượt xem
251
Deleted member 14306
Lượt trả lời
45
Lượt xem
1K
Lượt trả lời
1
Lượt xem
63
Lượt trả lời
59
Lượt xem
976
Deleted member 14306

THÔNG TIN CHUNG

RGAME.VN được xây dựng bởi chính các thành viên BQT diễn đàn không chịu trách nhiệm về mọi hành vi, lời nói, tính hợp lệ của nội dung...

LIÊN HỆ

 • Discord
 • FANPAGE

 • Top