• Kể từ ngày 01/01/2020 tên miền rgame.vn sa-mp.vn sẽ được đổi thành rgame.network

  Bộ luật RGame 2019 : click vào đây để đọc

  Hướng dẫn đăng ký và tải game click tại: đây

  Hướng dẫn trò chơi tại: đây

  Nếu bạn bị kẹt hoặc không thấy ai + server closed connection thì click tại : đây

Hướng dẫn toàn bộ chức năng tại RG

Hướng dẫn (từ BQT)

Chủ đề
22
Bài viết
560
Chủ đề
22
Bài viết
560

Hướng dẫn (từ thành viên)

Chủ đề
320
Bài viết
3.9K
Chủ đề
320
Bài viết
3.9K
Lượt trả lời
22
Lượt xem
4K
Lượt trả lời
47
Lượt xem
4K
Lượt trả lời
67
Lượt xem
8K
 • Chủ đề ưu tiên
2
Lượt trả lời
20
Lượt xem
3K
Lượt trả lời
34
Lượt xem
6K
Lượt trả lời
10
Lượt xem
2K
 • Locked
 • Chủ đề ưu tiên
2
Lượt trả lời
29
Lượt xem
2K
 • Chủ đề ưu tiên
2
Lượt trả lời
27
Lượt xem
5K
 • Chủ đề ưu tiên
2
Lượt trả lời
27
Lượt xem
2K
Lượt trả lời
12
Lượt xem
2K
 • Chủ đề ưu tiên
Lượt trả lời
14
Lượt xem
2K
Lượt trả lời
35
Lượt xem
5K
Lượt trả lời
12
Lượt xem
2K
 • Chủ đề ưu tiên
2
Lượt trả lời
30
Lượt xem
7K
Lượt trả lời
27
Lượt xem
3K
Lượt trả lời
68
Lượt xem
10K
Lượt trả lời
146
Lượt xem
8K
Lượt trả lời
8
Lượt xem
2K
 • Chủ đề ưu tiên
Lượt trả lời
4
Lượt xem
2K
 • Chủ đề ưu tiên
Lượt trả lời
4
Lượt xem
1K
 • Locked
 • Chủ đề ưu tiên
Lượt trả lời
0
Lượt xem
1K
Hien
 • Chủ đề ưu tiên
2
Lượt trả lời
20
Lượt xem
1K
Lượt trả lời
4
Lượt xem
1K
 • Chủ đề ưu tiên
Lượt trả lời
4
Lượt xem
2K
Lượt trả lời
2
Lượt xem
1K
Lượt trả lời
13
Lượt xem
1K
 • Chủ đề ưu tiên
2 3 4
Lượt trả lời
65
Lượt xem
5K
Lượt trả lời
14
Lượt xem
1K
 • Chủ đề ưu tiên
2 3
Lượt trả lời
43
Lượt xem
3K
Lượt trả lời
11
Lượt xem
2K
Lượt trả lời
23
Lượt xem
664
Lượt trả lời
1
Lượt xem
71
Lượt trả lời
47
Lượt xem
618
Lượt trả lời
1
Lượt xem
49
Lượt trả lời
2
Lượt xem
77
Lượt trả lời
9
Lượt xem
104
Lượt trả lời
26
Lượt xem
301

THÔNG TIN CHUNG

RGAME.NETWORK được xây dựng bởi chính các thành viên BQT diễn đàn không chịu trách nhiệm về mọi hành vi, lời nói, tính hợp lệ của nội dung...

LIÊN HỆ

 • Discord
 • FANPAGE

 • Top