• Kể từ ngày 01/01/2020 tên miền rgame.vn sa-mp.vn sẽ được đổi thành rgame.network

  Bộ luật RGame 2019 : click vào đây để đọc

  Hướng dẫn đăng ký và tải game click tại: đây

  Hướng dẫn trò chơi tại: đây

  Nếu bạn bị kẹt hoặc không thấy ai + server closed connection thì click tại : đây

Factions

Thông tin và quy định của Faction

Chủ đề
7
Bài viết
88
Chủ đề
7
Bài viết
88

Chính phủ

Bạn có thể tham khảo các mẫu đơn có sẵn và đăng ký tại đây
Los Santos Police Department: ✔️mở
San Fierro Police Department: ✔️mở
San Andreas Fire Department: ✔️mở
Taxi Company: ✔️mở
Sanews: ✔️mở
Chủ đề
59
Bài viết
792
Chủ đề
59
Bài viết
792

Yêu cầu của Faction

Bao gồm các bài đăng Faction Request: chiếm Point, Faction War
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chưa có
Lượt trả lời
48
Lượt xem
709
Lượt trả lời
15
Lượt xem
310
Lượt trả lời
164
Lượt xem
9K
 • Chủ đề ưu tiên
Lượt trả lời
77
Lượt xem
2K
Lượt trả lời
60
Lượt xem
2K
 • Chủ đề ưu tiên
Lượt trả lời
67
Lượt xem
2K
Lượt trả lời
165
Lượt xem
11K
 • Chủ đề ưu tiên
Lượt trả lời
80
Lượt xem
4K
 • Chủ đề ưu tiên
Lượt trả lời
85
Lượt xem
4K
Lượt trả lời
89
Lượt xem
2K
Lượt trả lời
101
Lượt xem
4K
Lượt trả lời
2
Lượt xem
171
Lượt trả lời
6
Lượt xem
135
Lượt trả lời
45
Lượt xem
811
Lượt trả lời
16
Lượt xem
329
Lượt trả lời
6
Lượt xem
199
Lượt trả lời
0
Lượt xem
79
Lượt trả lời
21
Lượt xem
435

THÔNG TIN CHUNG

RGAME.VN được xây dựng bởi chính các thành viên BQT diễn đàn không chịu trách nhiệm về mọi hành vi, lời nói, tính hợp lệ của nội dung...

LIÊN HỆ

 • Discord
 • FANPAGE

 • Top