• Kể từ ngày 01/01/2020 tên miền rgame.vn sa-mp.vn sẽ được đổi thành rgame.network

  Bộ luật RGame 2019 : click vào đây để đọc

  Hướng dẫn đăng ký và tải game click tại: đây

  Hướng dẫn trò chơi tại: đây

  Nếu bạn bị kẹt hoặc không thấy ai + server closed connection thì click tại : đây

Đã xử lý

Lượt trả lời
5
Lượt xem
53
Lượt trả lời
14
Lượt xem
59
Lượt trả lời
15
Lượt xem
108
Lượt trả lời
14
Lượt xem
108
Lượt trả lời
44
Lượt xem
261
Lượt trả lời
13
Lượt xem
80
Lượt trả lời
8
Lượt xem
87
Lượt trả lời
20
Lượt xem
199
Lượt trả lời
20
Lượt xem
92
Lượt trả lời
6
Lượt xem
62
Lượt trả lời
2
Lượt xem
22
Lượt trả lời
3
Lượt xem
29
Lượt trả lời
4
Lượt xem
79
Lượt trả lời
3
Lượt xem
50
Lượt trả lời
5
Lượt xem
35
Lượt trả lời
7
Lượt xem
15
Lượt trả lời
74
Lượt xem
563
Lượt trả lời
19
Lượt xem
143

THÔNG TIN CHUNG

RGAME.VN được xây dựng bởi chính các thành viên BQT diễn đàn không chịu trách nhiệm về mọi hành vi, lời nói, tính hợp lệ của nội dung...

LIÊN HỆ

 • Discord
 • FANPAGE

 • Top