• Kể từ ngày 01/01/2020 tên miền rgame.vn sa-mp.vn sẽ được đổi thành rgame.network

  Bộ luật RGame 2019 : click vào đây để đọc

  Hướng dẫn đăng ký và tải game click tại: đây

  Hướng dẫn trò chơi tại: đây

  Nếu bạn bị kẹt hoặc không thấy ai + server closed connection thì click tại : đây

Chính phủ

Bạn có thể tham khảo các mẫu đơn có sẵn và đăng ký tại đây
Los Santos Police Department: ✔️ mở : 23/11/2020 > 23/12/2020
San Fierro Police Department: ✔️ mở : 01/11/2020 > 01/12/2020
Los Santos Fire Department: ✔️ mở : 20/11/2020 > 31/12/2020
San Fierro Fire Department: ◘ đóng : 17/09/2020 > 17/11/2020
Taxi Company: ✔️ mở : 25/10/2020 > 25/11/2020
News San Andreas: ✔️ mở : 10/10/2020 > 30/11/2020
Los Santos Army: ✔️ mở : 12/11/2020 > 30/11/2020

THÔNG TIN CHUNG

RGAME.NETWORK được xây dựng bởi chính các thành viên BQT diễn đàn không chịu trách nhiệm về mọi hành vi, lời nói, tính hợp lệ của nội dung...

LIÊN HỆ

 • Discord
 • FANPAGE

 • Top